Iqabane

Amaqabane asekhaya

Amaqabane angaphandle

111
222